TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Asfaldiliiduga liitus ERC Konsultatsiooni OÜ

15.10.2017

ERC Konsultatsiooni OÜ on Eesti kapitalil põhinev konsultatsiooni-, arendus-, uuringu- ja mõõtmisteenuseid pakkuv firma. Koostöös kohalike ja välismaiste partneritega pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid: 

 • Teede- ja liiklusalased uuringud ja arendustööd
 • Teekatte seisukorraandmete mõõtmine ja seisukorra analüüsid
 • Teekatte seisukorra mõõtevahendite müük ja vahendamine
 • Teede- ja tänavate projekti-, programmi- ja strateegilised analüüsid
 • Sildade seisukord, BMS
 • Teehoiukavad
 • Tasuvusanalüüsid, HDM-4
 • Teedeala rahastustaotluste koostamine
 • Liiklusloendus ja andmete analüüs ning prognoos
 • Liiklusohutusauditid
 • Projektijuhtimine ja konsultatsioon
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka