TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Ka sellel aastal selgitame välja parimad üliõpilaste lõputööd

05.04.2016

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster kutsuvad ka käesoleval aastal üliõpilasi osalema lõputööde konkursil ja kandideerima parima teedeala lõputöö tiitlile, millega muuhulgas kaasneb sümboolne rahaline tunnustus.

Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema lõputööd uudsetel ja valdkonda edasiviivatel teemadel, tunnustada parimaid lõputööde autoreid ning arendada teedevaldkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist koostööd.

Üliõpilaste uurimus- ja teadustööde konkurssi reguleerib statuut, millega saab tutvuda SIIN.

Eelmise aasta konkursi tulemustest loe SIIT.

Lisainfo: 

Märt Puust
Tegevjuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka