TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklaster valmistas 10 õppevideot

01.12.2015

Teedeklaster valmistas esimesed 10 teedevaldkonna põhitegevusi tutvustavat õppevideot.

Klastri liikmete seas läbiviidud küsitlusel saadud üle 60 ettepaneku hulgast valiti välja 10 teemat, mille osas valmistati koostöös klastri ettevõtetega lühivideoklipid.

Õppevideod valmisid järgmistel teemadel:

1. Lubjakivikillustiku tootmine
2. Asfaltsegude tootmine
3. Teekatete tasasuse mõõtmine
4. Rattaroopa katse
5. Purunemiskindluse (LA) katse
6. Asfaldiproovide võtmine
7. Kulumiskindluse (Prall) katse
8. Asfaltsegude tihendamine
9. Asfaldivuukide vormistamine
10. Asfaltsegu laotamine

Õppevideod valmisid koostöös Filmitööstuse klastrisse kuuluva ettevõttega Revolver Film OÜ. Projektijuhi ülesandeid täitis Taivo Möll.

Täname kõiki osalisi hea koostöö ja osutatud abi eest.

Õppevideod on avaldadatud Asfaldiliidu Youtube kanalis: https://www.youtube.com/user/eestiasfaldiliit


Lisainfo:
Märt Puust
Tegevjuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka