TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklastri uuringud

Läbiviidud uuringud

2015

- Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

- Soojade asfaltsegude kasutuskogemused Euroopas ja soovitused Eesti jaoks (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

- IR-tehnoloogia kasutamisvõimaluste selgitamine asfaldi paigaldamise kvaliteedi tõstmiseks (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

Teedevaldkonna kompetentsiuuring

- Madala survetugevusega betooni kasutamine taristuehituses  (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

 
2014

- ITS lahenduste rakendatavus talvise teehoolde vallas (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

 - Teedeklastri sihtturu uuring, Norra (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Teedeklastri sihtturu uuring, Soome (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Teedeklastri sihtturu uuring, Rootsi (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Asfalditehnoloogiate võrdlusuuring (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 


2013

- Infraehituse BIM rakendamise maailmapraktika  

- BIM rakendamise metoodiline ja õiguslik regulatsioon

- Eesti teedeehitussektori rahvusvaheline konkurentsivõime ja Eesti Teedeklastri liikmete ekspordialased ootused (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

Pildid / - klastri logo v.väike  Pildid / - kaksiklogo v.väike

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka