TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Uudised

23.05.2019

PABERIL KUTSETUNNISTUSTE VÄLJASTAMINE ALATES 24.05.2019

24.04.2019 toimunud Kutsekomisjoni istungil kinnitatud kutsete paberil kutsetunnistuste väljastamine alates 24.05.2019. Paberil kutsetunnistused saab taotleja isiklikult kätte kutsekoordinaatori käest, aeg vajalik eelnevalt kokku leppida +372 5083438.

15.10.2017

Asfaldiliiduga liitus ERC Konsultatsiooni OÜ

ERC Konsultatsiooni OÜ on Eesti kapitalil põhinev konsultatsiooni-, arendus-, uuringu- ja mõõtmisteenuseid pakkuv firma. Koostöös kohalike ja välismaiste partneritega pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid: 
Teede- ja liiklusalased uuringud ja arendustööd Teekatte seisukorraandmete mõõtmine ja seisukorra ...

28.07.2017

Asfaldiliiduga liitus Usus OÜ

Usus OÜ võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 05. juulil 2017.
Usus OÜ - Pakume laialdast praktikute pikaajalisele kogemusele baseeruvat konsultatsiooni- ja nõustamisteenust alates projektide kasutustingimustesse vastavate aluspõhimõtete ja tehnoloogiate kirjeldamisest ning võimaliku maksumuse hindamisest, kuni ...

04.04.2017

Ka sellel aastal selgitame välja parimad üliõpilaste lõputööd

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster kutsuvad ka käesoleval aastal üliõpilasi osalema lõputööde konkursil ja kandideerima parima teedeala lõputöö tiitlile, millega muuhulgas kaasneb sümboolne rahaline tunnustus.
Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema ...

22.06.2016

2016 aasta parimateks lõputööde autoriteks on Hardo Pajus ja Margus Evart

2016. aastal otsustas Eesti Asfaldiliidu žürii tunnistada parimateks teedeala lõputööde autoriteks ja välja anda sümboolne tunnustus järgmistele lõpetajatele:
Tallinna Tehnikakõrgkool
Lõpetaja: HARDO PAJUS
Teema: "Labori tehniku käsiraamat"
Juhendaja: Kristjan ...

05.04.2016

Ka sellel aastal selgitame välja parimad üliõpilaste lõputööd

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster kutsuvad ka käesoleval aastal üliõpilasi osalema lõputööde konkursil ja kandideerima parima teedeala lõputöö tiitlile, millega muuhulgas kaasneb sümboolne rahaline tunnustus.
Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema ...

01.12.2015

Teedeklaster valmistas 10 õppevideot

Teedeklaster valmistas esimesed 10 teedevaldkonna põhitegevusi tutvustavat õppevideot.
Klastri liikmete seas läbiviidud küsitlusel saadud üle 60 ettepaneku hulgast valiti välja 10 teemat, mille osas valmistati koostöös klastri ettevõtetega lühivideoklipid.
Õppevideod valmisid järgmistel teemadel:
1. ...

15.10.2015

Õigesti hooldatud puitsild ei varise

Eestis on hulk puitsildasid, neist kuulsaim vast aasta tagasi varingu üle elanud Vaida jalakäijate sild üle Tallinna–Tartu maantee. Millises olukorras on aga puitsillad üldiselt, võib ka teisi taolisi ähvardada varinguoht? Teedeklaster tellis uuringu ning omab ülevaadet. Teedeklaster koondab kokku ...

04.08.2015

Ettevõtjal keeruline seis: ehituseriala pole popp

Ehituseriala õppimine on muutumas üha ebapopulaarsemaks, päädides sellega, et mõne aasta pärast pole ettevõtjatel võtta haritud ja häid noori töötajaid.
Ehituse eriala ebapopulaarsust illustreerivad kandideerimist ja õppima asumist kinnitav info, mille järgi oli 31. juuli seisuga Tallinna Tehnikaülikooli ...

25.06.2015

Parimateks lõputööde autoriteks 2015. aastal on Annely Kulland ja Tõnis Liigmann

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster tunnustasid ka käesoleval aastal parimaid teedeala lõputööde autoreid, kelleks seekord osutusid:
- Annely Kulland Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lõputöö teemaks on BIM JA ROADBIM ARENG EESTIS JA SOOVITUSED MAANTEEAMETILE ROADBIM KASUTUSELEVÕTUKS.
Lõputöö koostamist juhendasid ...

08.06.2015

Valmis teedevaldkonna tööjõu kompetentsiuuring

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) kaardistas värskes uuringus Eesti teedevaldkonna tööjõu hetkeolukorra, andis hinnangu tulevikuvajadusele ning analüüsis teedevaldkonna praktikantide, koolilõpetanute ja õppekavade vastavust ettevõtete ootustele.
Põhjalik uuring on esimene omalaadne, mis ...

09.02.2015

Teedeala üliõpilaste lõputööde konkurss 2015

MTÜ Eesti Asfaldiliit koostöös Eesti Teedeklastriga korraldab üliõpilaste lõputööde konkursi, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala parimad lõputööd käesoleval aastal.
Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema ...

02.01.2015

Avati Eesti esimene klastreid koondav veebileht

Tallinna Ettevõtlusameti eestvedamisel valmis veebileht www.estonianclusters.ee, mis sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta. Vaata lisainfot

10.12.2014

Geosünteetika käsiraamatu koostavad Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti

9. detsembril allkirjastas Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens lepingu, millega käivitus Teedeklastri projekti raames geosünteetika käsiraamatu koostamine. Töö teostamiseks korraldatud konkursil osutus edukaks ühispakkujate Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti AS esitatud pakkumus.
Töö eesmärgiks on algatada eestikeelse ...

10.09.2014

Teedeklaster käivitas puitsildade uuringu

10. septembril sõlmisid Eesti Asfaldiliit ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lepingu uuringu läbiviimiseks teemal: Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis.
Uuringu eesmärk on kaardistada Põhjamaades ja Baltimaades ...

01.08.2014

Teedevaldkonna tööjõuvajadust uurib Tartu Ülikool

31. juulil allkirjastasid Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura lepingu teedevaldkonna kompetentsiuuringu läbiviimiseks. Uuringu lähteülesande koostas ja uuringu läbiviimist koordineerib Eesti Teedeklastri kompetentside töörühm.  
Uuringu eesmärgiks on välja selgitada teedevaldkonna ...

16.05.2014

Ramboll Eesti AS teostab Teedeklastri betooniuuringut

Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Ramboll Eesti juhataja Peeter Škepast allkirjastasid 16. mail lepingu Teedeklastri betooniuuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on selgitada madala survetugevusega betooni (väikese veesisaldusega ja madala survetugevusega betoon. Inglise keeles: LC - lean concrete, RCC -  roller compacted concrete, CBGM - ...

27.03.2014

Teedeklaster tellis sihtturgude uuringu

Täna, 27. märtsil allkirjastasid Sven Pertens Teedeklastri esindajana ja Siim Aben Ernst & Young Baltic AS esindajana ekspordi sihtturgude uuringu. Uuring on jätkuks 2013. aasta suvel läbi viidud Eesti teedeehitussektori rahvusvahelise konurentsivõime ja Teedeklastri liikmete ekspordialaste ootuste uuringule, kus muuhulgas selgitati välja Teedeklastri liikmete ...

17.03.2014

Teedeklaster käivitas teehoolde ITS uuringu

Teedeklaster ja osaühing Stratum allkirjastasid 17. märtsil lepingu teehoolde ITS alase uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on leida võimalusi talvise teehoolduse efektiivsuse ja teeohutuse tõstmiseks ITS süsteemide rakendamise abil.
Uuringu käigus on kavas selgitada välja talihoolduse kitsaskohad, kaardistada olemasolev olukord Eestis ...

06.02.2014

Teedeklastriga liitus Nordpont OÜ

Täna Tallinnas toimunud Teedeklastri juhtgrupi koosolekul võeti Teedeklastri liikmeks Nordpont OÜ.  Nordpont OÜ asutati 2013. aastal Skanska AS pikaajaliste infraehituse töötajate poolt ja ettevõte omandas Skanska AS-i sillaehituse ja pinnasetööde allüksuse koos erialase oskusteabe ning kompetentsiga. 

28.11.2013

Teedeklastriga liitus Järvamaa Kutsehariduskeskus

Täna Tartus toimunud Teedeklastri juhtrühma koosolekul otsustati Teedeklastri liikmeks vastu võtta Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK).
JKHK astus Eesti Asfaldiliitu 2012. aasta suvel, Teedeklastriga otsustati liituda eeskätt soovist tihendada koostööd teedeala ettevõtete ja teadusasutustega teedeehituse eriala õppekavade arendamiseks, ...

29.08.2013

Teedeklaster osales Balti Teedeliidu Konverentsil

Teedeklaster korraldas 26.-28.augustil õppereisi Leedus toimunud 28. Balti Teedeliidu konverentsile, mille eesmärk oli tutvuda sektoris toimuvate arengutega ning tutvustada laiemalt klastri tegevust.
Vilniuses Litexpo messikeskuses toimus 26. – 28.augustil 2013 Balti Teedeliidu (BRA) rahvusvaheline teedeala konverents, mille avas Leedu peaminister Algirdas Butkevičius. ...

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka